KASA BILETOWA

Sprzedaż biletów:

od 2 września, poniedziałku do piątku w godzinach 16 00-19 00 - kasa parter 

* w soboty i niedziele kasa jest czynna  godzinę przed każdą imprezą programową 

 

Jedyną formą rezerwacji biletów jest wcześniejszy przelew za bilety na konto Stowarzyszenia Rotunda (dotyczy biletów na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Rotunda): Citi Handlowy 09 1030 0019 0109 8530 0039 6109

*Wcześniej należy sprawdzić dostępność biletów.

Zastrzegamy sobie możliwość odesłania wpłaty za bilety w wypadku braku biletów na daną imprezę w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto. W tytule przelewu należy wskazać cenę biletów, ich rodzaj i nazwę imprezy. Bilety na wybrane imprezy (program-bilety) są także dostępne na www.ticketpro.pl oraz w skelpach EMPiK, Media Markt,Saturn Planet, Carton Shop.
Bilety na kabaretony (organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA) można kupować w kasie Rotundy bądź w sklepie internetowym na stronie PAKI tj. www.paka.pl

REGULAMIN:

1. Organizator ma prawo do odwołania imprezy(koncertu) z przyczyn od niego niezależnych.
2. W razie odwołania imprezy(koncertu) Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty ( odszkodowania) wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
3. Zakupiony bilet podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych okolicznościach i za okazaniem ważnego paragonu.
4. Organizator ma prawo zweryfikować dokument na podstawie którego został zakupiony bilet ulgowy (legitymacja szkolna/ studencka), a w przypadku zaproszeń imiennych także dowód osobisty.
5. Uczestnicy imprez/ koncertów są zobowiązani do zostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
6. Bilet z oderwanym kuponem kontrolnym po opuszczeniu miejsca imprezy staje się nieważny!
7. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w przebiegu imprezy.
8. Ochrona klubu zgodnie z regulaminem ma prawo:
- do odmowy wstępu na teren klubu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- do odmowy wstępu na teren imprezy danej osoby bez podania przyczyny
- do usunięcia z terenu klubu osób zachowujących się agresywnie i zagrażających bezpieczeństwu pozostałych uczestników imprezy
- do odmowy wstępu osobom u których stwierdzono posiadanie alkoholu lub innych środków odurzających
- zarekwirować alkohol, który uczestnik imprezy będzie chciał wnieść na teren klubu, dotyczy to również szklanych opakowań i przedmiotów niebezpiecznych, które ochrona klubu uznana za zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy np. broni palnej, petard, świec dymnych, pałek, noży, pojemników z gazem, butelek wypełnionych cieczą itd.
- zmienić miejsca siedzące/ stojące na inne jeśli zajdzie taka potrzeba.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu audio video oraz aparatów fotograficznych bez wcześniejszej zgody Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie wypadki, nie wynikające z winy Organizatora.
11. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, poza ewentualnymi miejscami do tego wyznaczonymi !
12. Obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim.
13. Uczestnicząc w imprezach organizowanych w CK Rotunda wyrażasz zgodę na powyższy regulamin.